vrijdag 25 september 2020

Update: start wegen- en rioleringswerken Spoorwegstraat op donderdag 1 oktober

Enkele dagen geleden communiceerden we dat de aannemer in de week van 28 september start met wegen- en rioleringswerken in Spoorwegstraat. Inmiddels is de exacte startdatum bekend: donderdag 1 oktober. Momenteel werkt de aannemer nog de riolering in Weier af waarna hij in Spoorwegstraat van start gaat. 

Om welke werken gaat het? 

 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren. De woningen langs het traject worden hiervoor waar nodig afgekoppeld. 
 • Het ondergronds brengen van de bovengrondse leidingen door nutsbedrijf Fluvius.
 • Aanleg van een nieuwe weg. De eerste 55 meter van Spoorwegstraat, komende van Stationsstraat, wordt in beton aangelegd. Daarachter komen er tot voorbij huisnummer 28 twee betonstroken met grasdals tussen.
 • Opwaarderen en beschoeien* van de grachten.
  * De aannemer voorziet een constructie om de gracht te beschermen tegen inzakkingen.

Voorlopige planning Spoorwegstraat? 

 • Op donderdag 1 oktober: De aannemer start met de opbraak van de weg en legt vervolgens de riolering aan.
 • Half oktober: De aannemer start met de heraanleg van de overkluizingen ter hoogte van de opritten van de verschillende percelen.

  voorbeeld van een overkluizing

 • Eerste helft november: Nutsmaatschappij Fluvius brengt de nutsleidingen ondergronds. Vervolgens zorgen Telenet en Fluvius voor de overkoppelingen zodat de huizen opnieuw aangesloten zijn op de verschillende netten.
 • In de loop van december: De aannemer start met de aanleg van de nieuwe weg. Normaal wordt een deel van de verharding voor het kerstverlof aangelegd en een deel erna in januari en februari. Het weer – en vooral de temperatuur – heeft een grote invloed op de exacte timing van de wegaanleg.
 • Latere fase, afhankelijk van het weer: De grachten worden opgewaardeerd en beschoeid. 

Opgelet: het weer, een heropflakkering van het coronavirus, de planning en werken van de nutsmaatschappijen en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen. 

Verwachte hinder 

Voor doorgaand verkeer 

De Spoorwegstraat wordt vanaf de aanvang van de werken (vanaf 1 oktober) meteen afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober is bijkomstig ook de overweg Hooiweg-Meirenstraat afgesloten voor aanpassingswerken aan de toezichtput voor de riolering. Alle verkeer volgt een omleiding via Dellekens of Waterstraat, afhankelijk van welke richting je komt.

Voor omwonenden

 • Er wordt van maandag-vrijdag gewerkt van 7.00 tot +- 17.00 uur. 
 • Er is lawaai-, stof- en slijkhinder mogelijk op bepaalde tijdstippen. Ook wordt er geregeld materiaal en machines aan- en afgevoerd.Dit laatste kan ook ’s nachts zijn. 
 • Zodra de weg wordt opgebroken, krijgt hij een tijdelijke laag in steenslag. Zo kunnen bewoners alsnog veilig tot aan hun woning geraken.
 • Opgelet: Op bepaalde momenten zal je door werken voor je deur tijdelijk enkel te voet of met de fiets je woning kunnen bereiken. De aannemer heeft ons gegarandeerd dat hij je hierover tijdig op de hoogte brengt via een bewonersbrief. Heb je dan toch je wagen nodig, zorg er dan voor dat je je auto buiten de werfzone parkeert. Moet er toch iemand je woning kunnen bereiken (bijvoorbeeld voor een grote levering), bespreek dit dan vooraf met de werfleider. 

Wat met de vuilnisophaling in Spoorwegstraat? 

De ophaling van de verschillende afvalstromen gaat gewoon door tijdens de werken. We vragen de bewoners wel om hun afval steeds voor 7.00 uur ’s ochtends buiten te zetten. De aannemer verzamelt vervolgens al het afval en voert het naar het kruispunt Dellekens-Spoorpad (trage weg naast Spoorwegstraat 18). Hier gaan de bewoners ’s avonds zelf hun bak terug halen. Ze nemen eventueel de container van hun buur mee als deze dit door ouderdom of ziekte niet zelf kan.

oranje cirkel = plaats afvalophaling, blauw = werfzone

Veiligheid primeert 

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs, zorg er dan voor dat de bestuurder je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.   

Andere werken in de buurt

Opgelet: van woensdag 23 tot en met 30 september vinden er in ongeveer dezelfde zone, meer bepaald Langstraat-Meirenstraat-Spoorwegstraat, ook nutswerken plaats in het kader van de fietsostrade. Deze werken staan los van ons project in O.-L.-V.-Olen maar delen we graag even mee om onduidelijkheid te vermijden. Door de werken in het kader van de fietsostrade is van 23 tot en met 25 september Langstraat afgesloten vanaf net na de spoorwegovergang (spoorwegovergang blijft dus open) tot aan Grensstraat. Van 28 tot en met 30 september is Meirenstraat afgesloten vanaf de spoorwegovergang (de spoorweg oversteken is onmogelijk) tot aan huisnummer 94.

woensdag 23 september 2020

Nieuwe data: afsluiten kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg en overweg Hooiweg-Meirenstraat

Een tijdje geleden communiceerden we dat de weg vanaf het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg tot en met de overweg Hooiweg-Meirenstraat op 17 en 18 september afgesloten zou zijn voor aanpassingen aan de toezichtput voor de riolering. Door een wijziging in de planning zijn de werken verplaatst naar 5 en 6 oktober. 

Waar en wanneer wordt er gewerkt? En over welke werken gaat het?

Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober:

Een aannemer past in deze periode de toezichtput voor de riolering aan in het midden van de straat ter hoogte van het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg. 

blauw vak = werfzone

Welke hinder brengen de werken met zich mee? 

Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de rijweg over de volledige breedte afgesloten vanaf het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg tot en met de overweg Hooiweg-Meirenstraat. Er kan dus ook geen verkeer de overweg oversteken.

Welke omleiding geldt er?

Alle verkeer volgt een omleiding via Dellekens of Waterstraat, afhankelijk van welke richting je komt
Ook te voet en met de fiets kan je de werken niet voorbij en volg je de omleiding. 

Wat met de vuilnisophaling? 

Op maandag 5 oktober is het ophaling PMD. Bewoners kunnen hun PMD gewoon voor de deur plaatsen zoals anders. De bewoners van Hooiweg 13 en 16 plaatsen wel best hun afval ter hoogte van de perceelsgrens met hun buur van respectievelijk Hooiweg 11 en 14. Zo wordt het afval zeker buiten de werfzone geplaatst en opgehaald. 

Veiligheid primeert 

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs met de fiets of te voet, zorg er dan voor dat de arbeiders je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.  

Opgelet van woensdag 23 tot en met 30 september vinden er in ongeveer dezelfde zone, meer bepaald Langstraat-Meirenstraat-Spoorwegstraat, ook nutswerken plaats in het kader van de fietsostrade. Deze werken staan los van ons project in O.-L.-V.-Olen maar delen we graag even mee om onduidelijkheid te vermijden. Door de werken in het kader van de fietsostrade is van 23 tot en met 25 september Langstraat afgesloten vanaf net na de spoorwegovergang (spoorwegovergang blijft dus open) tot aan Grensstraat. Van 28 tot en met 30 september is Meirenstraat afgesloten vanaf de spoorwegovergang (de spoorweg oversteken is onmogelijk) tot aan huisnummer 94.

dinsdag 15 september 2020

Kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg en overweg Hooiweg-Meirenstraat afgesloten op 17 en 18 september

De komende dagen vinden er werken plaats ter hoogte van het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg.

Waar en wanneer wordt er gewerkt? En over welke werken gaat het?

 • Vanaf donderdagochtend 17 september tot vrijdagavond 18 september (+- 17.00 uur).
 • Een aannemer past de toezichtput voor de riolering aan in het midden van de straat ter hoogte van het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg. Dit ter voorbereiding van latere werken in de Spoorwegstraat.
  Ter info: Bewoners van de Spoorwegstraat ontvangen over de latere werken in hun straat nog een uitgebreide brief. 
blauw vak = werfzone

Welke hinder brengen de werken met zich mee? 

Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de rijweg over de volledige breedte afgesloten vanaf het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg tot en met de overweg Hooiweg-Meirenstraat. Er kan dus ook geen verkeer de overweg oversteken.

Welke omleiding geldt er?

Alle verkeer volgt een omleiding via Dellekens of Waterstraat, afhankelijk van welke richting je komt
.

Ook te voet en met de fiets kan je de werken niet voorbij en volg je de omleiding. Enkel na de werkuren, van donderdagavond 17.00 uur tot vrijdagochtend 7.00 uur, kan je te voet of stapvoets wel met de fiets de werken passeren. 

Wat met de vuilnisophaling? 

Op donderdag 17 september is het zowel ophaling restafval als GFT. Bewoners kunnen hun afval en GFT-bak gewoon voor de deur plaatsen zoals anders. De bewoners van Hooiweg 13 en 16 plaatsen wel best hun afval ter hoogte van de perceelsgrens met hun buur van respectievelijk Hooiweg 11 en 14. Zo wordt het afval zeker buiten de werfzone geplaatst en opgehaald. 

Veiligheid primeert 

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs met de fiets of te voet, zorg er dan voor dat de arbeiders je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.    

dinsdag 8 september 2020

Start wegen- en rioleringswerken Dellekens-Weier op maandag 14 september

Begin maart 2020 organiseerden we een infomarkt over de geplande riolerings- en wegenwerken in enkele straten in O.-L.-V.-Olen: Spoorwegstraat, een deel van Melkerijstraat en Keizerhofstraat en Dellekens-Weier. 

Het coronavirus gooide nadien wat roet in het eten en zorgde ervoor dat het dossier tijdelijk wat vertraging opliep. Intussen is er een aannemer aangesteld, APK Wegenbouw NV uit Geel, en kunnen de werken in O.-L.-V.-Olen stilaan echt van start gaan. Het totale kostenplaatje bedraagt net geen 1.000.000 euro exclusief btw. 

  Waar en wanneer beginnen de werken?

  De aannemer start op maandag 14 september eerst in Dellekens-Weier*. Concreet wordt het stuk Dellekens aangepakt vanaf net na het kruispunt Dellekens-Hooiweg tot en met het kruispunt Dellekens-Weier en het gedeelte Weier van huisnummers 30 t.e.m. 36. 

  De werken in de andere straten van het riolerings- en wegenwerkenproject (Spoorwegstraat, een deel van Melkerijstraat en Keizerhofstraat) starten in de loop van oktober. 

  werfzone in blauw


  Om welke werken gaat het? 

  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren. De woningen langs het traject worden hiervoor waar nodig afgekoppeld. 
  • Het ondergronds brengen van de bovengrondse leidingen.
  • Vernieuwing van de drinkwaterleiding. 
  • Aanleg van een nieuwe weg en grachten. In het deel Dellekens komen er twee betonstroken met grasdals tussen. In het deel Weier komt er deels beton over de volledige wegbreedte en deels de inrichting zoals in Dellekens. 

  Planning Dellekens-Weier? 

  • Maandag 14 september: De aannemer start met de opbraak van de weg en legt vervolgens de riolering aan. 
  • Eind oktober: De nutsmaatschappijen Fluvius en Pidpa gaan van start. Duurtijd +- één maand. De exacte startdatum van de nutsmaatschappijen is nog onder voorbehoud. Afhankelijk van de exacte startdatum kan de verdere planning al dan niet opgeschoven worden.
  • Tweede helft november: De aannemer start met voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe weg.
  • Half december: De aannemer stort beton in Dellekens (de zone vanaf het kruispunt Dellekens-Hooiweg tot aan het kruispunt Dellekens-Weier, kruispunt niet inbegrepen) en stukje Weier.
  • Eind december: De aannemer stort beton ter hoogte van het kruispunt Dellekens-Weier. Dit gedeelte wordt gecombineerd met de betonwerken in de Spoorwegstraat. 
  • Na de kerstvakantie: De grachten worden aangelegd en afgewerkt. 
  Opgelet: het weer, een heropflakkering van het coronavirus, de planning en werken van de nutsmaatschappijen en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen. 

  Verwachte hinder 

  Voor doorgaand verkeer 

  De straat wordt vanaf maandag 14 september meteen afgesloten voor doorgaand verkeer. 

  Voor omwonenden

  Zij ontvingen ook een bewonersbrief met meer gedetailleerde info.

  • Er wordt van maandag-vrijdag gewerkt van 7.00 tot +- 17.00 uur. 
  • Er is lawaai-, stof- en slijkhinder mogelijk op bepaalde tijdstippen. Ook wordt er geregeld materiaal en machines aan- en afgevoerd.Dit laatste kan ook ’s nachts zijn. 
  • Zodra de weg wordt opgebroken, krijgt hij een tijdelijke laag in steenslag. Zo kunnen bewoners alsnog veilig tot aan hun woning geraken.
  • Opgelet: Op bepaalde momenten zal je door werken voor je deur tijdelijk enkel te voet of met de fiets je woning kunnen bereiken. De aannemer heeft ons gegarandeerd dat hij je hierover tijdig op de hoogte brengt via een bewonersbrief. Heb je dan toch je wagen nodig, zorg er dan voor dat je je auto buiten de werfzone parkeert. Moet er toch iemand je woning kunnen bereiken (bijvoorbeeld voor een grote levering), bespreek dit dan vooraf met de werfleider. 
  Wat met de vuilnisophaling in Dellekens-Weier? 

  De ophaling van de verschillende afvalstromen gaat gewoon door tijdens de werken. We vragen je wel om je afval steeds voor 7.00 uur ’s ochtends buiten te zetten. De aannemer verzamelt vervolgens al het afval en voert het naar het kruispunt met Zurkelberg (voor de huizen van Dellekens) en naast Weier 30 (voor de woningen van het stuk Weier). Hier ga je ’s avonds zelf je bak terug halen. Neem eventueel de container van je buur mee als deze dit door ouderdom of ziekte niet zelf kan. 

  Veiligheid primeert 

  Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs, zorg er dan voor dat de bestuurder je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.   

  Normaal organiseren we bij aanvang van ingrijpende werken een bijkomende infovergadering. Aangezien het coronavirus nog steeds aanwezig is en we het risico op besmetting zo klein mogelijk willen houden, kiezen we ervoor om iedereen via onze gekende kanalen te informeren. Buurtbewoners van Dellekens-Weier ontvingen een brief met meer info. Ze kregen ook een overzicht met contactgegevens zodat ze bij vragen, schade of opmerkingen weten wie ze moeten contacteren.

  Vragen tijdens de werken?

  Je kan alle werkdagen tussen 8.00 en 19.00 uur terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.beIn dringende gevallen neem je best telefonisch contact op. 

  Heb je een specifieke vraag voor de aannemer tijdens zijn werken, neem dan tussen 8.00 en 16.00 uur contact op met de firma APK Wegenbouw op het nummer: 014 85 29 49.

  Buiten de werkuren kan je voor noodgevallen terecht op het gratis noodnummer 0800 16 603. Opgelet: dit nummer gebruik je alleen wanneer jouw vraag of melding zeer dringend is en dus niet kan wachten tot de volgende werkdag (bijvoorbeeld ernstige schade).