vrijdag 25 september 2020

Update: start wegen- en rioleringswerken Spoorwegstraat op donderdag 1 oktober

Enkele dagen geleden communiceerden we dat de aannemer in de week van 28 september start met wegen- en rioleringswerken in Spoorwegstraat. Inmiddels is de exacte startdatum bekend: donderdag 1 oktober. Momenteel werkt de aannemer nog de riolering in Weier af waarna hij in Spoorwegstraat van start gaat. 

Om welke werken gaat het? 

 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren. De woningen langs het traject worden hiervoor waar nodig afgekoppeld. 
 • Het ondergronds brengen van de bovengrondse leidingen door nutsbedrijf Fluvius.
 • Aanleg van een nieuwe weg. De eerste 55 meter van Spoorwegstraat, komende van Stationsstraat, wordt in beton aangelegd. Daarachter komen er tot voorbij huisnummer 28 twee betonstroken met grasdals tussen.
 • Opwaarderen en beschoeien* van de grachten.
  * De aannemer voorziet een constructie om de gracht te beschermen tegen inzakkingen.

Voorlopige planning Spoorwegstraat? 

 • Op donderdag 1 oktober: De aannemer start met de opbraak van de weg en legt vervolgens de riolering aan.
 • Half oktober: De aannemer start met de heraanleg van de overkluizingen ter hoogte van de opritten van de verschillende percelen.

  voorbeeld van een overkluizing

 • Eerste helft november: Nutsmaatschappij Fluvius brengt de nutsleidingen ondergronds. Vervolgens zorgen Telenet en Fluvius voor de overkoppelingen zodat de huizen opnieuw aangesloten zijn op de verschillende netten.
 • In de loop van december: De aannemer start met de aanleg van de nieuwe weg. Normaal wordt een deel van de verharding voor het kerstverlof aangelegd en een deel erna in januari en februari. Het weer – en vooral de temperatuur – heeft een grote invloed op de exacte timing van de wegaanleg.
 • Latere fase, afhankelijk van het weer: De grachten worden opgewaardeerd en beschoeid. 

Opgelet: het weer, een heropflakkering van het coronavirus, de planning en werken van de nutsmaatschappijen en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen. 

Verwachte hinder 

Voor doorgaand verkeer 

De Spoorwegstraat wordt vanaf de aanvang van de werken (vanaf 1 oktober) meteen afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober is bijkomstig ook de overweg Hooiweg-Meirenstraat afgesloten voor aanpassingswerken aan de toezichtput voor de riolering. Alle verkeer volgt een omleiding via Dellekens of Waterstraat, afhankelijk van welke richting je komt.

Voor omwonenden

 • Er wordt van maandag-vrijdag gewerkt van 7.00 tot +- 17.00 uur. 
 • Er is lawaai-, stof- en slijkhinder mogelijk op bepaalde tijdstippen. Ook wordt er geregeld materiaal en machines aan- en afgevoerd.Dit laatste kan ook ’s nachts zijn. 
 • Zodra de weg wordt opgebroken, krijgt hij een tijdelijke laag in steenslag. Zo kunnen bewoners alsnog veilig tot aan hun woning geraken.
 • Opgelet: Op bepaalde momenten zal je door werken voor je deur tijdelijk enkel te voet of met de fiets je woning kunnen bereiken. De aannemer heeft ons gegarandeerd dat hij je hierover tijdig op de hoogte brengt via een bewonersbrief. Heb je dan toch je wagen nodig, zorg er dan voor dat je je auto buiten de werfzone parkeert. Moet er toch iemand je woning kunnen bereiken (bijvoorbeeld voor een grote levering), bespreek dit dan vooraf met de werfleider. 

Wat met de vuilnisophaling in Spoorwegstraat? 

De ophaling van de verschillende afvalstromen gaat gewoon door tijdens de werken. We vragen de bewoners wel om hun afval steeds voor 7.00 uur ’s ochtends buiten te zetten. De aannemer verzamelt vervolgens al het afval en voert het naar het kruispunt Dellekens-Spoorpad (trage weg naast Spoorwegstraat 18). Hier gaan de bewoners ’s avonds zelf hun bak terug halen. Ze nemen eventueel de container van hun buur mee als deze dit door ouderdom of ziekte niet zelf kan.

oranje cirkel = plaats afvalophaling, blauw = werfzone

Veiligheid primeert 

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs, zorg er dan voor dat de bestuurder je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.   

Andere werken in de buurt

Opgelet: van woensdag 23 tot en met 30 september vinden er in ongeveer dezelfde zone, meer bepaald Langstraat-Meirenstraat-Spoorwegstraat, ook nutswerken plaats in het kader van de fietsostrade. Deze werken staan los van ons project in O.-L.-V.-Olen maar delen we graag even mee om onduidelijkheid te vermijden. Door de werken in het kader van de fietsostrade is van 23 tot en met 25 september Langstraat afgesloten vanaf net na de spoorwegovergang (spoorwegovergang blijft dus open) tot aan Grensstraat. Van 28 tot en met 30 september is Meirenstraat afgesloten vanaf de spoorwegovergang (de spoorweg oversteken is onmogelijk) tot aan huisnummer 94.