donderdag 22 oktober 2020

Start nutswerken Fluvius in week van 26 oktober

Op maandag 26 oktober start Fluvius met nutswerken in Dellekens-Weier en Spoorwegstraat.  

Concreet brengt de nutsmaatschappij het elektriciteitsnet ondergronds, voorziet het enkele nieuwe gasleidingen en brengt het de nodige voorzieningen aan voor nieuwe LED-verlichtingspalen. Tegelijkertijd zorgt Pidpa voor de vernieuwing van de drinkwaterleidingen.

Zodra de nutswerken in deze straten afgerond zijn, is Melkerijstraat-Keizershofstraat aan de beurt. Dit wellicht vanaf donderdag 29 of vrijdag 30 oktober.

 • In deze zone komt eerst Keizershofstraat (kant van de huizen) aan bod. De werken starten ter hoogte van het kruispunt Keizershofstraat-Larumseweg waarna er verder gewerkt wordt in de richting van de werfzone. De volledige werfzone (groene zone op kaart) komt aan bod.


 • Tijdens de herfstvakantie is vervolgens P. Verhaertstraat (kant van de huizen) aan de beurt. Bedoeling is dat de nutswerken hier klaar zijn wanneer de scholen opnieuw starten op maandag 9 november.
 • Tenslotte worden ook nog de stukjes Melkerijstraat tot aan Kruidentuin (kant van Kruidentuin) en Melkerijstraat tot aan Oevelseweg (beide kanten) onder handen genomen. 

De werken situeren zich steeds in de berm of in het voetpad waardoor de gedeelten die buiten de werfzone vallen niet volledig afgesloten moeten worden.

Bewoners ontvangen een briefje van Fluvius met de nodige details.

Veilige oversteek voor kinderopvang Keizershofstraat

Momenteel vinden er wegen- en rioleringswerken plaats in Melkerijstraat-Keizershofstraat. Dat betekent ook dat ook de buitenschoolse kinderopvang in O.-L.-V.-Olen zich in de werfzone bevindt en dus iets minder goed bereikbaar is. Om ervoor te zorgen dat de kinderen toch op een veilige manier tot aan de kinderopvang geraken, nam het lokaal bestuur enkele bijkomende maatregelen.

 • Het voorzag ter hoogte van het kruispunt P. Verhaertstraat-Keizershofstraat een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers. 
 • Het reserveerde in P. Verhaertstraat alle weekdagen tussen 7.00 en 18.00 uur vijf parkeerplaatsen voor ouders van kinderen die naar de nabijgelegen kinderopvang gaan. Zo kunnen de ouders samen met hun kind(eren) van daaruit via de veilige oversteek te voet de kinderopvang bereiken. Enkel buiten de hierboven vermelde tijdstippen kan je vrij gebruikmaken van de parking.

veilige oversteek

groene lijn: werfzone - rode rechthoek in P. Verhaertstraat: parkeerplaatsen kinderopvang

vrijdag 16 oktober 2020

Start wegen- en rioleringswerken Melkerijstraat-Keizershofstraat op woensdag 21 oktober

Op woensdag 21 oktober start de aannemer met wegen- en rioleringswerken in Melkerijstraat-Keizershofstraat.

Concreet wordt er gewerkt in Melkerijstraat vanaf het kruispunt Melkerijstraat-Stationsstraat tot en met het kruispunt Melkerijstraat-Keizershofstraat en in Keizershofstraat vanaf het kruispunt Melkerijstraat-Keizershofstraat tot aan Keizershofstraat 26. (zie groene zone op onderstaande kaart)

groen = werfzone, oranje cirkel = vuilnisophaling Melkerijstraat, paarse cirkel = vuilsnisophaling Keizershofstraat

Om welke werken gaat het? 

 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren. De woningen langs het traject worden hiervoor waar nodig afgekoppeld. 
 • Het ondergronds brengen van de bovengrondse leidingen door nutsbedrijf Fluvius.
 • Vernieuwing van de drinkwaterleidingen door Pidpa.
 • Aanleg van een nieuwe weg in klinkerverharding. Het kruispunt Melkerijstraat-Keizershofstraat krijgt grijze klinkers. Het andere gedeelte wordt aangelegd met rode klinkers in functie van de fietsstraten. 
 • Opwaarderen en beschoeien* van de grachten.
  * De aannemer voorziet een constructie om de gracht te beschermen tegen inzakkingen.
 • Aanbrengen knip in Melkerijstraat ter hoogte van de gemeentelijke groendienst. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is vervolgens niet meer mogelijk in de straat. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door.
 • Aanpassen haakse parkeerplaatsen in Keizershofstraat. Na de werken zijn deze enkel nog bereikbaar via de bestaande in- en uitrit van de parking van de sporthal. 

De werken vinden allemaal aansluitend plaats. Er wordt dus normaal non-stop doorgewerkt.

Wanneer eindigen de werken in Melkerijstraat-Keizershofstraat?

De werken zouden tegen begin februari afgerond moeten zijn.

Opgelet: het weer, een heropflakkering van het coronavirus, de planning en werken van de nutsmaatschappijen en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen.

Verwachte hinder 

Voor doorgaand verkeer 

De zone waarin gewerkt wordt, wordt vanaf woensdag 21 oktober meteen afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Voor omwonenden

 • Er wordt van maandag-vrijdag gewerkt van 7.00 tot +- 17.00 uur. 
 • Er is lawaai-, stof- en slijkhinder mogelijk op bepaalde tijdstippen. Ook wordt er geregeld materiaal en machines aan- en afgevoerd. Dit laatste kan ook ’s nachts zijn. 
 • Zodra de weg wordt opgebroken, krijgt hij een tijdelijke laag in steenslag. Zo kunnen bewoners alsnog veilig tot aan hun woning geraken.
 • Opgelet: Op bepaalde momenten zal je door werken voor je deur tijdelijk enkel te voet of met de fiets je woning kunnen bereiken. De aannemer heeft ons gegarandeerd dat hij je hierover tijdig op de hoogte brengt via een bewonersbrief. Heb je dan toch je wagen nodig, zorg er dan voor dat je je auto buiten de werfzone parkeert. Moet er toch iemand je woning kunnen bereiken (bijvoorbeeld voor een grote levering), bespreek dit dan vooraf met de werfleider. 

Wat met de vuilnisophaling? 

De ophaling van de verschillende afvalstromen gaat gewoon door tijdens de werken. We vragen de bewoners wel om hun afval steeds voor 7.00 uur ’s ochtends buiten te zetten. 

 • Inwoners Melkerijstraat: De aannemer verzamelt al het afval en voert het naar het kruispunt Melkerijstraat-Melkerijstraat. Hier ga je ’s avonds zelf je bak terug halen. Neem eventueel de container van je buur mee als deze dit door ouderdom of ziekte niet zelf kan. (zie oranje cirkel op kaartje)
 • Inwoners Keizershofstraat: De aannemer verzamelt al het afval en voert het naar het kruispunt Keizershofstraat-P. Verhaertstraat. Hier ga je ’s avonds zelf je bak terug halen. Neem eventueel de container van je buur mee als deze dit door ouderdom of ziekte niet zelf kan. (zie paarse cirkel op kaartje)

Veiligheid primeert

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs, zorg er dan voor dat de bestuurder je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.   

Bewoners ontvangen nog een brief met alle info.

dinsdag 13 oktober 2020

Planning werken week van 12 oktober

Welke werken voert de aannemer in de week van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober uit?
 • De werken zitten op schema. De aannemer werkt deze week, zoals gepland, verder aan de riolering in Spoorwegstraat. 
 • Ook de huisaansluitingen op de nieuwe riolering in Dellekens-Weier worden verder in orde gebracht. De aannemer plaatst hiervoor nieuwe huisaansluitingsputjes.
 • Na Dellekens-Weier brengt de aannemer ook de huisaansluitingen in Spoorwegstraat in orde. 
De tijdelijke bewonersparking ter hoogte van het kruispunt Hooiweg-Spoorwegstraat blijft nog behouden.woensdag 7 oktober 2020

Update werken Dellekens-Weier en Spoorwegstraat: wat is er al gebeurd?

Wat is er ondertussen gebeurd in ...

Dellekens-Weier?

 • Opbraak van de rijweg
 • Aanleg van de riolering (DWA*)
 • Maken van de huisaansluitingen (deels in orde)

Vervolg: Het is even wachten op de nutsmaatschappijen vooraleer de aannemer verder kan met de aanleg van de verharding en het maken van de grachten. In principe starten de nutsmaatschappijen vanaf 26 oktober met hun werken: ondergronds brengen van het elektriciteitsnet, voorzieningen voor nieuwe led-verlichting, vernieuwing van leidingen Pidpa,…

Spoorwegstraat?

 • Opbraak van de rijweg
 • Momenteel volop bezig met de aanleg van de riolering (DWA*)

* DWA (vuilwaterafvoer) verzamelt en transporteert afvalwater naar een zuiveringsstation.

Werken Dellekens-Weier en Spoorwegstraat

Tijdelijke bewonersparking voor bewoners Spoorwegstraat en Dellekens-Weier

Momenteel vinden er wegen- en rioleringswerken plaats in Spoorwegstraat en Dellekens-Weier. Hierdoor is het voor de inwoners niet altijd eenvoudig om met de wagen in en uit de straat te geraken. Als alternatief legde het lokaal bestuur een tijdelijke bewonersparking aan ter hoogte van het kruispunt Hooiweg-Spoorwegstraat met behulp van rijplaten. Zo kunnen de inwoners van Spoorwegstraat en Dellekens-Weier te allen tijden hun auto’s veilig parkeren, ook wanneer er in een volgende fase beton wordt gestort in hun straat.  

Tijdelijke bewonersparking met rijplaten

Tijdelijke bewonersparking met rijplaten