vrijdag 16 oktober 2020

Start wegen- en rioleringswerken Melkerijstraat-Keizershofstraat op woensdag 21 oktober

Op woensdag 21 oktober start de aannemer met wegen- en rioleringswerken in Melkerijstraat-Keizershofstraat.

Concreet wordt er gewerkt in Melkerijstraat vanaf het kruispunt Melkerijstraat-Stationsstraat tot en met het kruispunt Melkerijstraat-Keizershofstraat en in Keizershofstraat vanaf het kruispunt Melkerijstraat-Keizershofstraat tot aan Keizershofstraat 26. (zie groene zone op onderstaande kaart)

groen = werfzone, oranje cirkel = vuilnisophaling Melkerijstraat, paarse cirkel = vuilsnisophaling Keizershofstraat

Om welke werken gaat het? 

 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren. De woningen langs het traject worden hiervoor waar nodig afgekoppeld. 
 • Het ondergronds brengen van de bovengrondse leidingen door nutsbedrijf Fluvius.
 • Vernieuwing van de drinkwaterleidingen door Pidpa.
 • Aanleg van een nieuwe weg in klinkerverharding. Het kruispunt Melkerijstraat-Keizershofstraat krijgt grijze klinkers. Het andere gedeelte wordt aangelegd met rode klinkers in functie van de fietsstraten. 
 • Opwaarderen en beschoeien* van de grachten.
  * De aannemer voorziet een constructie om de gracht te beschermen tegen inzakkingen.
 • Aanbrengen knip in Melkerijstraat ter hoogte van de gemeentelijke groendienst. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is vervolgens niet meer mogelijk in de straat. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door.
 • Aanpassen haakse parkeerplaatsen in Keizershofstraat. Na de werken zijn deze enkel nog bereikbaar via de bestaande in- en uitrit van de parking van de sporthal. 

De werken vinden allemaal aansluitend plaats. Er wordt dus normaal non-stop doorgewerkt.

Wanneer eindigen de werken in Melkerijstraat-Keizershofstraat?

De werken zouden tegen begin februari afgerond moeten zijn.

Opgelet: het weer, een heropflakkering van het coronavirus, de planning en werken van de nutsmaatschappijen en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen.

Verwachte hinder 

Voor doorgaand verkeer 

De zone waarin gewerkt wordt, wordt vanaf woensdag 21 oktober meteen afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Voor omwonenden

 • Er wordt van maandag-vrijdag gewerkt van 7.00 tot +- 17.00 uur. 
 • Er is lawaai-, stof- en slijkhinder mogelijk op bepaalde tijdstippen. Ook wordt er geregeld materiaal en machines aan- en afgevoerd. Dit laatste kan ook ’s nachts zijn. 
 • Zodra de weg wordt opgebroken, krijgt hij een tijdelijke laag in steenslag. Zo kunnen bewoners alsnog veilig tot aan hun woning geraken.
 • Opgelet: Op bepaalde momenten zal je door werken voor je deur tijdelijk enkel te voet of met de fiets je woning kunnen bereiken. De aannemer heeft ons gegarandeerd dat hij je hierover tijdig op de hoogte brengt via een bewonersbrief. Heb je dan toch je wagen nodig, zorg er dan voor dat je je auto buiten de werfzone parkeert. Moet er toch iemand je woning kunnen bereiken (bijvoorbeeld voor een grote levering), bespreek dit dan vooraf met de werfleider. 

Wat met de vuilnisophaling? 

De ophaling van de verschillende afvalstromen gaat gewoon door tijdens de werken. We vragen de bewoners wel om hun afval steeds voor 7.00 uur ’s ochtends buiten te zetten. 

 • Inwoners Melkerijstraat: De aannemer verzamelt al het afval en voert het naar het kruispunt Melkerijstraat-Melkerijstraat. Hier ga je ’s avonds zelf je bak terug halen. Neem eventueel de container van je buur mee als deze dit door ouderdom of ziekte niet zelf kan. (zie oranje cirkel op kaartje)
 • Inwoners Keizershofstraat: De aannemer verzamelt al het afval en voert het naar het kruispunt Keizershofstraat-P. Verhaertstraat. Hier ga je ’s avonds zelf je bak terug halen. Neem eventueel de container van je buur mee als deze dit door ouderdom of ziekte niet zelf kan. (zie paarse cirkel op kaartje)

Veiligheid primeert

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs, zorg er dan voor dat de bestuurder je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.   

Bewoners ontvangen nog een brief met alle info.