Stand van zaken

UPDATE 7 OKTOBER 2020

Wat is er ondertussen gebeurd in ...

Dellekens-Weier?

 • Ondergronds brengen van het net (Fluvius)
 • De bekabeling voor de nieuwe led-verlichting werd geplaatst (Fluvius)
 • Vernieuwing drinkwaternet (Pidpa)
 • Aanbrengen fundering voor de rijweg
 • Plaatsen van betonnen rijstroken
 • Op de juiste hoogte brengen van riooldeksels

Voor het kerstverlof (21 december t.e.m. 3 januari) worden volgende zaken nog uitgevoerd:

 • Plaatsen van de fundering voor het aanbrengen van grasdals in de zone tussen de betonstroken
 • Plaatsen van de grasdals
 • Aanvullen van de grasdals met een substraat waarin graszaad verwerkt zit
 • Voorlopige aanvulling van de bermen en opritten zodat bewoners veilig hun woonst kunnen bereiken

Spoorwegstraat?

 • Ondergronds brengen van het net (Fluvius)
 • De bekabeling voor de nieuwe led-verlichting werd geplaatst (Fluvius)
 • Vernieuwing drinkwaternet (Pidpa)
 • Aanbrengen fundering voor de rijweg
 • Plaatsen van betonnen rijstroken
 • Op de juiste hoogte brengen van riooldeksels
Voor het kerstverlof (21 december t.e.m. 3 januari) worden volgende zaken nog uitgevoerd:
  • Het stukje Spoorwegstraat met in het midden de fietsstrook wordt links en rechts definitief aangevuld met de voorziene steenslagverharding


  Melkerijstraat-Keizershofstraat?
  • Opbraak van de rijweg
  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren
  • Aansluiten van de huizen op het gescheiden rioleringsstelsel
  • Ondergronds brengen van het net (Fluvius)
  • De bekabeling voor de nieuwe led-verlichting werd geplaatst (Fluvius)
  • Vernieuwing drinkwaternet (Pidpa)
  • Aanbrengen van minder hinder steenslag zodat de bewoners veilig hun woonst kunnen bereiken