Stand van zaken

UPDATE 7 OKTOBER 2020

Wat is er ondertussen gebeurd in ...

Dellekens-Weier?

  • Opbraak van de rijweg
  • Aanleg van de riolering (DWA*)
  • Maken van de huisaansluitingen

Vervolg: Het is even wachten op de nutsmaatschappijen vooraleer de aannemer verder kan met de aanleg van de verharding en het maken van de grachten. In principe starten de nutsmaatschappijen vanaf 26 oktober met hun werken: ondergronds brengen van het elektriciteitsnet, voorzieningen voor nieuwe led-verlichting, vernieuwing van leidingen Pidpa,…

Spoorwegstraat?

  • Opbraak van de rijweg
  • Momenteel volop bezig met de aanleg van de riolering (DWA*)
* DWA (vuilwaterafvoer) verzamelt en transporteert afvalwater naar een zuiveringsstation.