donderdag 22 oktober 2020

Veilige oversteek voor kinderopvang Keizershofstraat

Momenteel vinden er wegen- en rioleringswerken plaats in Melkerijstraat-Keizershofstraat. Dat betekent ook dat ook de buitenschoolse kinderopvang in O.-L.-V.-Olen zich in de werfzone bevindt en dus iets minder goed bereikbaar is. Om ervoor te zorgen dat de kinderen toch op een veilige manier tot aan de kinderopvang geraken, nam het lokaal bestuur enkele bijkomende maatregelen.

  • Het voorzag ter hoogte van het kruispunt P. Verhaertstraat-Keizershofstraat een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers. 
  • Het reserveerde in P. Verhaertstraat alle weekdagen tussen 7.00 en 18.00 uur vijf parkeerplaatsen voor ouders van kinderen die naar de nabijgelegen kinderopvang gaan. Zo kunnen de ouders samen met hun kind(eren) van daaruit via de veilige oversteek te voet de kinderopvang bereiken. Enkel buiten de hierboven vermelde tijdstippen kan je vrij gebruikmaken van de parking.

veilige oversteek

groene lijn: werfzone - rode rechthoek in P. Verhaertstraat: parkeerplaatsen kinderopvang