woensdag 23 september 2020

Nieuwe data: afsluiten kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg en overweg Hooiweg-Meirenstraat

Een tijdje geleden communiceerden we dat de weg vanaf het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg tot en met de overweg Hooiweg-Meirenstraat op 17 en 18 september afgesloten zou zijn voor aanpassingen aan de toezichtput voor de riolering. Door een wijziging in de planning zijn de werken verplaatst naar 5 en 6 oktober. 

Waar en wanneer wordt er gewerkt? En over welke werken gaat het?

Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober:

Een aannemer past in deze periode de toezichtput voor de riolering aan in het midden van de straat ter hoogte van het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg. 

blauw vak = werfzone

Welke hinder brengen de werken met zich mee? 

Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de rijweg over de volledige breedte afgesloten vanaf het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg tot en met de overweg Hooiweg-Meirenstraat. Er kan dus ook geen verkeer de overweg oversteken.

Welke omleiding geldt er?

Alle verkeer volgt een omleiding via Dellekens of Waterstraat, afhankelijk van welke richting je komt
Ook te voet en met de fiets kan je de werken niet voorbij en volg je de omleiding. 

Wat met de vuilnisophaling? 

Op maandag 5 oktober is het ophaling PMD. Bewoners kunnen hun PMD gewoon voor de deur plaatsen zoals anders. De bewoners van Hooiweg 13 en 16 plaatsen wel best hun afval ter hoogte van de perceelsgrens met hun buur van respectievelijk Hooiweg 11 en 14. Zo wordt het afval zeker buiten de werfzone geplaatst en opgehaald. 

Veiligheid primeert 

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs met de fiets of te voet, zorg er dan voor dat de arbeiders je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.  

Opgelet van woensdag 23 tot en met 30 september vinden er in ongeveer dezelfde zone, meer bepaald Langstraat-Meirenstraat-Spoorwegstraat, ook nutswerken plaats in het kader van de fietsostrade. Deze werken staan los van ons project in O.-L.-V.-Olen maar delen we graag even mee om onduidelijkheid te vermijden. Door de werken in het kader van de fietsostrade is van 23 tot en met 25 september Langstraat afgesloten vanaf net na de spoorwegovergang (spoorwegovergang blijft dus open) tot aan Grensstraat. Van 28 tot en met 30 september is Meirenstraat afgesloten vanaf de spoorwegovergang (de spoorweg oversteken is onmogelijk) tot aan huisnummer 94.