dinsdag 15 september 2020

Kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg en overweg Hooiweg-Meirenstraat afgesloten op 17 en 18 september

De komende dagen vinden er werken plaats ter hoogte van het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg.

Waar en wanneer wordt er gewerkt? En over welke werken gaat het?

  • Vanaf donderdagochtend 17 september tot vrijdagavond 18 september (+- 17.00 uur).
  • Een aannemer past de toezichtput voor de riolering aan in het midden van de straat ter hoogte van het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg. Dit ter voorbereiding van latere werken in de Spoorwegstraat.
    Ter info: Bewoners van de Spoorwegstraat ontvangen over de latere werken in hun straat nog een uitgebreide brief. 
blauw vak = werfzone

Welke hinder brengen de werken met zich mee? 

Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de rijweg over de volledige breedte afgesloten vanaf het kruispunt Spoorwegstraat-Hooiweg tot en met de overweg Hooiweg-Meirenstraat. Er kan dus ook geen verkeer de overweg oversteken.

Welke omleiding geldt er?

Alle verkeer volgt een omleiding via Dellekens of Waterstraat, afhankelijk van welke richting je komt
.

Ook te voet en met de fiets kan je de werken niet voorbij en volg je de omleiding. Enkel na de werkuren, van donderdagavond 17.00 uur tot vrijdagochtend 7.00 uur, kan je te voet of stapvoets wel met de fiets de werken passeren. 

Wat met de vuilnisophaling? 

Op donderdag 17 september is het zowel ophaling restafval als GFT. Bewoners kunnen hun afval en GFT-bak gewoon voor de deur plaatsen zoals anders. De bewoners van Hooiweg 13 en 16 plaatsen wel best hun afval ter hoogte van de perceelsgrens met hun buur van respectievelijk Hooiweg 11 en 14. Zo wordt het afval zeker buiten de werfzone geplaatst en opgehaald. 

Veiligheid primeert 

Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs met de fiets of te voet, zorg er dan voor dat de arbeiders je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.