dinsdag 8 september 2020

Start wegen- en rioleringswerken Dellekens-Weier op maandag 14 september

Begin maart 2020 organiseerden we een infomarkt over de geplande riolerings- en wegenwerken in enkele straten in O.-L.-V.-Olen: Spoorwegstraat, een deel van Melkerijstraat en Keizerhofstraat en Dellekens-Weier. 

Het coronavirus gooide nadien wat roet in het eten en zorgde ervoor dat het dossier tijdelijk wat vertraging opliep. Intussen is er een aannemer aangesteld, APK Wegenbouw NV uit Geel, en kunnen de werken in O.-L.-V.-Olen stilaan echt van start gaan. Het totale kostenplaatje bedraagt net geen 1.000.000 euro exclusief btw. 

  Waar en wanneer beginnen de werken?

  De aannemer start op maandag 14 september eerst in Dellekens-Weier*. Concreet wordt het stuk Dellekens aangepakt vanaf net na het kruispunt Dellekens-Hooiweg tot en met het kruispunt Dellekens-Weier en het gedeelte Weier van huisnummers 30 t.e.m. 36. 

  De werken in de andere straten van het riolerings- en wegenwerkenproject (Spoorwegstraat, een deel van Melkerijstraat en Keizerhofstraat) starten in de loop van oktober. 

  werfzone in blauw


  Om welke werken gaat het? 

  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater apart op te vangen en af te voeren. De woningen langs het traject worden hiervoor waar nodig afgekoppeld. 
  • Het ondergronds brengen van de bovengrondse leidingen.
  • Vernieuwing van de drinkwaterleiding. 
  • Aanleg van een nieuwe weg en grachten. In het deel Dellekens komen er twee betonstroken met grasdals tussen. In het deel Weier komt er deels beton over de volledige wegbreedte en deels de inrichting zoals in Dellekens. 

  Planning Dellekens-Weier? 

  • Maandag 14 september: De aannemer start met de opbraak van de weg en legt vervolgens de riolering aan. 
  • Eind oktober: De nutsmaatschappijen Fluvius en Pidpa gaan van start. Duurtijd +- één maand. De exacte startdatum van de nutsmaatschappijen is nog onder voorbehoud. Afhankelijk van de exacte startdatum kan de verdere planning al dan niet opgeschoven worden.
  • Tweede helft november: De aannemer start met voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe weg.
  • Half december: De aannemer stort beton in Dellekens (de zone vanaf het kruispunt Dellekens-Hooiweg tot aan het kruispunt Dellekens-Weier, kruispunt niet inbegrepen) en stukje Weier.
  • Eind december: De aannemer stort beton ter hoogte van het kruispunt Dellekens-Weier. Dit gedeelte wordt gecombineerd met de betonwerken in de Spoorwegstraat. 
  • Na de kerstvakantie: De grachten worden aangelegd en afgewerkt. 
  Opgelet: het weer, een heropflakkering van het coronavirus, de planning en werken van de nutsmaatschappijen en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen. 

  Verwachte hinder 

  Voor doorgaand verkeer 

  De straat wordt vanaf maandag 14 september meteen afgesloten voor doorgaand verkeer. 

  Voor omwonenden

  Zij ontvingen ook een bewonersbrief met meer gedetailleerde info.

  • Er wordt van maandag-vrijdag gewerkt van 7.00 tot +- 17.00 uur. 
  • Er is lawaai-, stof- en slijkhinder mogelijk op bepaalde tijdstippen. Ook wordt er geregeld materiaal en machines aan- en afgevoerd.Dit laatste kan ook ’s nachts zijn. 
  • Zodra de weg wordt opgebroken, krijgt hij een tijdelijke laag in steenslag. Zo kunnen bewoners alsnog veilig tot aan hun woning geraken.
  • Opgelet: Op bepaalde momenten zal je door werken voor je deur tijdelijk enkel te voet of met de fiets je woning kunnen bereiken. De aannemer heeft ons gegarandeerd dat hij je hierover tijdig op de hoogte brengt via een bewonersbrief. Heb je dan toch je wagen nodig, zorg er dan voor dat je je auto buiten de werfzone parkeert. Moet er toch iemand je woning kunnen bereiken (bijvoorbeeld voor een grote levering), bespreek dit dan vooraf met de werfleider. 
  Wat met de vuilnisophaling in Dellekens-Weier? 

  De ophaling van de verschillende afvalstromen gaat gewoon door tijdens de werken. We vragen je wel om je afval steeds voor 7.00 uur ’s ochtends buiten te zetten. De aannemer verzamelt vervolgens al het afval en voert het naar het kruispunt met Zurkelberg (voor de huizen van Dellekens) en naast Weier 30 (voor de woningen van het stuk Weier). Hier ga je ’s avonds zelf je bak terug halen. Neem eventueel de container van je buur mee als deze dit door ouderdom of ziekte niet zelf kan. 

  Veiligheid primeert 

  Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk uit de buurt van de werken en in het bijzonder van kranen, vrachtwagens en andere machines te blijven. Moet je er toch langs, zorg er dan voor dat de bestuurder je gezien heeft vooraleer je passeert. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van de arbeiders. We doen ons best om de hinder te beperken en zo snel mogelijk tot het gewenste eindresultaat te komen.   

  Normaal organiseren we bij aanvang van ingrijpende werken een bijkomende infovergadering. Aangezien het coronavirus nog steeds aanwezig is en we het risico op besmetting zo klein mogelijk willen houden, kiezen we ervoor om iedereen via onze gekende kanalen te informeren. Buurtbewoners van Dellekens-Weier ontvingen een brief met meer info. Ze kregen ook een overzicht met contactgegevens zodat ze bij vragen, schade of opmerkingen weten wie ze moeten contacteren.