maandag 16 november 2020

Betonwerken in Spoorwegstraat en Dellekens-Weier starten één dag later

Vorige week deelden we mee dat er in de week van 16 november betonwerken starten in Spoorwegstraat en Dellekens-Weier. De voorbereidende werken zijn momenteel aan de gang. De eigenlijke betonwerken schuiven een dag op. Zij starten niet op woensdag 18 november zoals reeds aangekondigd, wel een dag later op 19 november.

De planning:

  • Maandag 16 en dinsdag 17 november (planning blijft behouden): De aannemer legt fundering in Dellekens-Weier en Spoorwegstraat. Hij plaatst ook een geleidekoord om het niveau van het te storten beton vast te leggen. Gelieve deze koord niet te verplaatsen. 

  • Donderdag 19 november (niet woensdag 18 november): De aannemer stort in Dellekens en in een klein stukje van Weier twee betonstroken waartussen later grasdals geplaatst worden. Hij bereidt ook de bekisting voor van het kruispunt Dellekens-Weier voor handstort. Deze tijdelijke bekisting moet ervoor zorgen dat het beton op zijn plaats blijft tijdens het storten en uitharden. 

  • Vrijdag 20 november (niet donderdag 19 november): De aannemer stort in Spoorwegstraat twee betonstroken waartussen later grasdals geplaatst worden. Hij werkt ook verder aan enkele kruispunten en begin- en eindstukken van Spoorwegstraat en Dellekens-Weier.

  • Maandag 23 november (niet vrijdag 20 november): De aannemer stort in een stukje van Weier beton over de volledige wegbreedte. Hij werkt enkele kruispunten en begin- en eindstukken van Spoorwegstraat en Dellekens-Weier verder af.

  • Dinsdag 24 november (niet maandag 23 november): de aannemer stort een betonnen fietsstrook in een stuk van Spoorwegstraat. Hij werkt nog enkele resterende zaken verder af.  

Opgelet: tijdens de werken is het verboden om het beton te betreden, dit zowel te voet, per fiets als met de wagen. Bewoners parkeren hun wagen buiten de werf op de voorziene bewonersparking. Zij ontvangen een bericht wanneer ze de straat opnieuw met hun wagen in kunnen.