dinsdag 17 november 2020

Betonwerken uitgesteld naar week van 23 november

Momenteel is de aannemer de fundering aan het leggen in Dellekens-Weier en Spoorwegstraat. Aangezien er nog iets meer tijd nodig is om de fundering een optimale kwaliteit te geven (de fundering is momenteel te nat en moet wat drogen), wordt de start van de eigenlijke betonwerken opnieuw met enkele dagen verlaat. De betonwerken starten, onder voorbehoud van het weer, op maandag 23 november. 

De planning:

  • Week van 16 november: De aannemer legt fundering in Dellekens-Weier en Spoorwegstraat. Hij plaatst ook een geleidekoord om het niveau van het te storten beton vast te leggen. Gelieve deze koord niet te verplaatsen. Zodra de fundering ligt, doet de aannemer de nodige proeven om te controleren of de fundering voldoet aan de gewenste eisen.

  • Maandag 23 november (nieuwe datum!): De aannemer stort in Dellekens en in een klein stukje van Weier twee betonstroken waartussen later grasdals geplaatst worden. Hij bereidt ook de bekisting voor van het kruispunt Dellekens-Weier voor handstort. Deze tijdelijke bekisting moet ervoor zorgen dat het beton op zijn plaats blijft tijdens het storten en uitharden. 

  • Dinsdag 24 november (nieuwe datum!): De aannemer stort in Spoorwegstraat twee betonstroken waartussen later grasdals geplaatst worden. Hij werkt ook verder aan enkele kruispunten en begin- en eindstukken van Spoorwegstraat en Dellekens-Weier.

  • Woensdag 25 november (nieuwe datum!): De aannemer stort in een stukje van Weier beton over de volledige wegbreedte. Hij werkt enkele kruispunten en begin- en eindstukken van Spoorwegstraat en Dellekens-Weier verder af.

  • Donderdag 26 november (nieuwe datum!): de aannemer stort een betonnen fietsstrook in een stuk van Spoorwegstraat. Hij werkt nog enkele resterende zaken verder af.  

De aannemer brengt de bewoners op de hoogte van het uitstel via een bewonersbrief.

Opgelet: tijdens de werken is het verboden om het beton te betreden, dit zowel te voet, per fiets als met de wagen. Bewoners parkeren hun wagen buiten de werf op de voorziene bewonersparking. Zij ontvangen een bericht wanneer ze de straat opnieuw met hun wagen in kunnen.